logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE OGÓLNE
   O Szpitalu
   Historia szpitala
   Dane teleadresowe

WŁADZE SZPITALA
   Zarząd
   Rada Społeczna
   Organ założycielski

ORGANIZACJA SZPITALA
   Regulamin organizacyjny szpitala
   Struktura organizacyjna szpitala
   Kliniki, oddziały
      Klinika Pediatrii i Nefrologii
      Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
      Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii
      Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
      Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
      Klinika Onkologii i Hematologii
      Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
      Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
      Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
      Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
      Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym
      Szpitalny Oddział Ratunkowy
      Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
      Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
      Oddział Dzienny Psychiatryczny
      Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
      Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Gruźlicy
   Zakłady
      Zakład Immunologii Klinicznej
      Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
      Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Samodzielne Pracownie
      Pracownia Serologii Grup Krwi
      Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii
      Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
      Pracownia Badań Narządu Wzroku
   Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
      Apteka Szpitalna
      Centralna Sterylizatornia
      Sekcja Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej
   Poradnie specjalistyczne
      Wykaz poradni specjalistycznych świadczących usługi w ramach NFZ
      Poradnie specjalistyczne
   Administracja
      Pion Administracyjno-Finansowy
      Pion Administracyjno-Techniczny
      Zamówienia publiczne

STATUS PRAWNY
   Prawne umocowanie szpitala
   Statut szpitala

MAJĄTEK
   Majątek szpitala
   Zamówienia publiczne

KONTROLE
   Ewidencja kontroli

NABÓR DO PRACY
   Konkursy
   Oferty pracy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposób załatwiania spraw
   Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
   Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
   Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
   Wypisanie ze szpitala
   Źródła praw pacjenta
   Ustawa o Prawach Pacjenta

INFORMACJA PUBLICZNA
   Informacja nieudostępniona
   dokumenty do pobrania
   Deklaracja dostępności
   RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
corner   corner