logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE OGÓLNE
   O Szpitalu
   Historia szpitala
   Dane teleadresowe

WŁADZE SZPITALA
   Zarząd
   Rada Społeczna
   Organ założycielski

ORGANIZACJA SZPITALA
   Regulamin organizacyjny szpitala
   Struktura organizacyjna szpitala
   Kliniki, oddziały
      Klinika Pediatrii i Nefrologii
      Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
      Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii
      Klinika Neurologii Dziecięcej
      Klinika Pediatrii,Onkologii i Hematologii
      Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
      Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
      Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
      Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
      Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
      Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu
      Szpitalny Oddział Ratunkowy
      Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
      Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
      Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
      Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
      Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Zakłady
      Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
      Zakład Diagnostyki Obrazowej
      Zakład Immunologii Klinicznej
   Samodzielne Pracownie
      Pracownia Transfuzjologii
      Pracownia Cytometrii Przepływowej
      Pracownia Serologii Grup Krwi
      Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii
      Pracownia Badań Narządu Wzroku
      Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
      Pracownia USG (Ultrasonograficzna)
      Pracownia Tomografii Komputerowej
      Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
      Pracownia Rezonansu Magnetycznego
      Pracownia Densytometryczna
      Pracownia Urodynamiczna
      Dział Fizykoterapii
      Dział Kinezyterapii
      Dział Hydroterapii
      Dział Masażu Leczniczego
   Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
      Apteka Szpitalna
      Centralna Sterylizatornia
      Poradnia Medycyny Pracy
      Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe
      Sekcja Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej
      Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej dla Dzieci
      Punkt Pobrań Materiałów do Badań
      Blok Operacyjny
      Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Padaczki
      Ośrodek Diagnostyki Niedosłuchu u Dzieci
      Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „DAĆ SZANSĘ'
      Dział Fizjoterapii
      Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
      Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Poradnie specjalistyczne
      Wykaz poradni specjalistycznych świadczących usługi w ramach NFZ
      Poradnie specjalistyczne
   Administracja
      Pion Administracyjno-Finansowy
      Pion Administracyjno-Techniczny
      Zamówienia publiczne

STATUS PRAWNY
   Prawne umocowanie szpitala
   Statut szpitala

MAJĄTEK
   Majątek szpitala
   Zamówienia publiczne

KONTROLE
   Ewidencja kontroli

NABÓR DO PRACY
   Konkursy
   Oferty pracy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposób załatwiania spraw
   Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
   Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
   Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
   Wypisanie ze szpitala
   Prawa Pacjenta

INFORMACJA PUBLICZNA
   Informacja nieudostępniona
   dokumenty do pobrania
   Deklaracja dostępności
   RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK