logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW > Sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju sprawy, strona zainteresowana zwraca się z zachowaniem formy pisemnej lub ustnej do osób merytorycznie odpowiedzialnych, z wnioskiem o jej załatwienie.

Osoby merytorycznie odpowiedzialne są zobowiązane do udzielania wszelkich informacji wynikających ze sposobu, trybu i czasu załatwiania spraw.

Kwestie organizacyjne załatwiania spraw regulowane są poprzez wewnętrzne Zarządzenia Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osób merytorycznie odpowiedzialnych za załatwianie poszczególnych spraw można uzyskać w sekretariacie Dyrektora.

Na działalność podmiotu przysługuje stronie zainteresowanej złożenie skargi lub zażalenia do Dyrektora.

Sprawy w zakresie przestrzegania praw pacjenta w Szpitalu prowadzi Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Sprawy w zakresie przestrzegania praw pacjenta w Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży prowadzone są przy współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Ilość odwiedzin: 62509
Nazwa dokumentu: Sposób załatwiania spraw
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 13:44:36
Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 13:44:36
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-04 13:48:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...