logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


INFORMACJE OGÓLNE > Historia szpitala

Pomysł utworzenia białostockiego ośrodka pediatrii klinicznej powstał już na początku lat siedemdziesiątych. W 1975 roku pozyskano teren pod budowę, zlecono opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz uzyskano decyzję Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o lokalizacji tej inwestycji w Białymstoku.

Rozpoczęcie budowy miało nastąpić w 1976 roku, jednak ze względu na brak środków finansowych, budowa szpitala była w latach 1975-80 trzykrotnie skreślana z planów Resortu Zdrowia, a decyzję rozpoczęcia tej inwestycji przesuwano na czas nieokreślony.

W roku 1980, po interwencji Uczelnianej Komisji Solidarności AMB w Ministerstwie Zdrowia, przyznano uczelni środki finansowe na rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Instytut Pediatrii”. W 1981 roku, podczas inauguracji roku akademickiego, położono kamień węgielny pod budowę Instytutu. Brak środków finansowych i kryzys w sektorze budownictwa, powodowały ciągłe opóźnienia w pracy.

W latach 1981-85 zrealizowano stan surowy pięciu z planowanych ośmiu obiektów szpitala, co stanowiło niewiele ponad 50% założonego planu inwestycyjnego.

1 grudnia 1987r., na wniosek ówczesnego Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku, profesora Zbigniewa Puchalskiego, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał dr hab. Macieja Kaczmarskiego na stanowisko Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 1 października 1988 roku udało się zakończyć pierwszy etap budowy szpitala i oddać do użytku Przykliniczną Przychodnię Dziecięco-Młodzieżową. 4 października 1988 r. uruchomiono pierwszą jednostkę Szpitala – przychodnię z dwudziestoma sześcioma poradniami, w których pierwsi pacjenci mogli uzyskać kompleksową pomoc w systemie ambulatoryjnym.

Następnie 22 grudnia 1988 roku, zarządzeniem Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Izabeli Płanety-Małeckiej, został formalnie powołany Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Początkowo, od roku 1988 do 6 października 1992, Szpital funkcjonował głównie w oparciu o działalność Przyklinicznej Przychodni Dziecięco-Młodzieżowej. W tym dniu uruchomiono pierwszy oddział szpitalny, którym była III Klinika Chorób Dzieci.

Inwestycja została zakończona dopiero po trzynastu latach, w roku 2002. Od chwili położenia kamienia węgielnego w roku 1981, zamiast planowanych 56 miesięcy upłynęło 21 lat.

W latach 1993-1997 powołano do życia kolejne jednostki z bazą łóżkową i diagnostyczną. Zostały otwarte, wyposażone i przygotowane organizacyjnie jednostki tj. Klinika Chirurgii, Ortopedii, Okulistyki oraz Oddziału Reanimacji i SOR-u. Uruchomiono i doposażono kuchnię szpitalną z opracowaniem logistyki żywienia pacjentów, a w kolejnej fazie wdrożono system „żywienia tacowego"., natomiast 1997 roku nastąpiło otwarcie Kliniki Onkologii Dziecięcej.

Patronem Dziecięcego Szpitala Klinicznego został Ludwik Zamenhof, pochodzący z Białegostoku lekarz okulista, twórca języka esperanto. Inicjatywę nadania imienia poparł jego wnuk, Ludwik Krzysztof Zaleski-Zamenhof

Szpital w swojej historii dwukrotnie zmieniał nazwę. W roku 1999 na Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, następnie w 2008 roku, w związku z formalnym przekształceniem Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny, Szpitalowi nadano nową nazwę. Obecnie działa, jako Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Aktualnie Szpital jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.

W klinikach i oddziałach Szpitala posiadających 317 łóżek, hospitalizowanych jest rocznie ponad dwadzieścia tys. osób, a w poradniach specjalistycznych leczy się prawie sto czterdzieści tys. pacjentów. W Szpitalu zatrudniona jest wysokospecjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska.

Ilość odwiedzin: 71076
Nazwa dokumentu: Historia szpitala
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2023-10-01 13:14:00
Data udostępnienia informacji: 2023-10-05 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-05 13:16:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...