logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


1/ Świadczenia zdrowotne  z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej przysługujące w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2/  Bez skierowania udzielane są świadczenia zdrowotne w razie wypadku, urazu, porodu, zatruć lub stanu zagrożenia życia.

3/  W przypadku pacjentów nie objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE, świadczenia udzielane są na koszt pacjenta lub w przypadkach określonych w ustawie  ze środków budżetu państwa

4/  Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia, w szczególności osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

5/  Zgłaszający się pacjenci powinni zarejestrować się w Rejestracji Poradni Specjalistycznych.

6/  Przy rejestracji należy okazać:
- dokument potwierdzający dane osobowe
- skierowanie / poza przypadkami gdy nie jest to wymagane/
- dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia jest zobowiązany przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku stanu nagłego - dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później niż w terminie 30 dni od dania rozpoczęcia udzielenia świadczenia - jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. W razie nie przedstawienia dokumentu w w/w określonych terminach świadczenie zostaje udzielone na koszt pacjenta.

7/  O  przyjęciu pacjenta w trybie pilnym decyduje lekarz; w przypadkach stabilnych pacjent wpisywany jest na listę oczekujących.

8/  Świadczenia udzielane są w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący zapewnienie wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, innych badań lub procedur medycznych, związanych z udzielaniem tych świadczeń, na które skierowanie wydaje oraz pokrywa ich koszty świadczeniodawca.
 
9/ Przy rejestracji lub przyjęciu oraz na każdym etapie postępowania medycznego osoby głuche, niedosłyszące mogą skoprzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub przeszkolonego w tym zakresie pracownika.
Tel. 85 74 50 607.

Ilość odwiedzin: 72881
Nazwa dokumentu: Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Eliza Bilewicz-Roszkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Eliza Bilewicz-Roszkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Eliza Bilewicz-Roszkowska
Data wytworzenia informacji: 2005-05-31 13:32:44
Data udostępnienia informacji: 2005-05-31 13:32:44
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-12 13:17:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...