logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
minus Kliniki, oddziały
   minus Klinika Pediatrii i Nefrologii
   minus Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
   minus Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii
   minus Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
   minus Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
   minus Klinika Onkologii i Hematologii
   minus Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
   minus Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
   minus Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   minus Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   minus Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym
   minus Szpitalny Oddział Ratunkowy
   minus Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
   minus Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   minus Oddział Dzienny Psychiatryczny
   minus Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   minus Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Gruźlicy
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Klinika Pediatrii i Nefrologii
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska
  telefon: 85 7450 821
pielęgniarka oddziałowa:  mgr plg. Beata Anna Gryko
  telefon: 85 7450 824
lokalizacja: IV piętro
  Pododdział Dializ:
kierownik pododdziału: dr n. med. Ryszard Wierciński
  telefon: 85 7450 792
lokalizacja: IV piętro

              

        Klinika Pediatrii i Nefrologii rozpoczęła pracę w UDSK 6 października 1994 r. W grudniu 1999 roku utworzono Pododdział Dializ. Klinika o profilu ogólnopediatrycznym, nastawionym na patologię nefrologiczną i patologię noworodka. Jako jedyna w  regionie leczy dzieci za pomocą dializy otrzewnowej, hemodializy i innych metod ciągłego leczenia nerkozastępczego. Prowadzi wszechstronną diagnostykę chorób układu moczowego z biopsją nerki i całodobowym monitorowaniem ciśnienia tętniczego włącznie. Wykonuje badania urodynamiczne, ułatwiające diagnostykę i leczenie zaburzeń w oddawaniu moczu u dzieci 0 – 18 lat, w tym również u dzieci z moczeniem nocnym i dziennym. Prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie kamicy i stanów zagrożenia kamicą układu moczowego u dzieci. Stosuje nowoczesne metody leczenia chorób nerek i dróg moczowych u dzieci
Na wydzielonych łóżkach noworodkowych prowadzi diagnostykę i leczenie noworodków, hospitalizowanych głównie z powodu hiperbilirubinemii, zakażeń i wybranych wad rozwojowych. Zespół Kliniki prowadzi ponadto działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Asystenci uczestniczą w krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych prezentując własne osiągnięcia, głównie z zakresu nefrologii dziecięcej.

    Asystenci Kliniki prowadzą konsultacje i leczenie dzieci w Poradniach Specjalistycznych:
– Nefrologicznej
– Patologii Noworodka

 

Ilość odwiedzin: 13184
Nazwa dokumentu: Klinika Pediatrii i Nefrologii
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 09:49:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 10:08:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner