logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
minus Kliniki, oddziały
   minus Klinika Pediatrii i Nefrologii
   minus Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
   minus Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii
   minus Klinika Neurologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii,Onkologii i Hematologii
   minus Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
   minus Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
   minus Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   minus Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
   minus Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu
   minus Szpitalny Oddział Ratunkowy
   minus Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
   minus Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   minus Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   minus Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
   minus Oddział Dzienny Psychiatryczny
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Szpitalny Oddział Ratunkowy
kierownik: dr n. med. Witold Olański
pielęgniarka oddziałowa: mgr plg. Celina Ciżewska
SOR: Tel.: +48 85 7450 747,
przyjęcia planowe: Tel.: +48 85 7450 758
fax: +48 85 7450 929
e-mail: cipsor@o2.pl
lokalizacja: parter

 

  Szpitalny Oddział Ratunkowy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku został powołany w październiku 2001 roku, zaś pierwsi pacjenci byli przyjęci w lipcu 2001 roku. Powstanie Oddziału Ratunkowego było jednym z elementów realizacji rządowego programu związanego z tworzeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych w kraju. Szpitalny Oddział Ratunkowy Dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku jest jednym z niewielu oddziałów ratunkowych w Polsce przeznaczonym wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Oddział posiada pełne wyposażenie zgodne z wymogami akredytacyjnymi oraz szeroką bazę laboratoryjno – diagnostyczną. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć jest strategicznym miejscem w szpitalu, w którym są przyjmowani i wstępnie zaopatrywani wszyscy pacjenci leczeni w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W ciągu roku przyjmuje się do klinik około 21361 (blisko 21400) chorych  i 10000 chorych w ambulatoriach SOR. Wśród pacjentów  hospitalizowanych w SOR (550-600 chorych rocznie) - około 25% - stanowią dzieci i młodzież diagnozowani i leczeni z powodu przypadkowych lub celowych zatruć. Po wykonaniu wstępnych badań diagnostycznych i stabilizacji podstawowych czynności życiowych pacjenci hospitalizowani w SOR są wypisywani do domu lub przenoszeni do różnych klinik w szpitalu celem dalszego leczenia.

Ilość odwiedzin: 33895
Nazwa dokumentu: Szpitalny Oddział Ratunkowy
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz
Data wytworzenia informacji: 2008-09-16 12:16:53
Data udostępnienia informacji: 2008-09-16 12:16:53
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 10:15:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...