logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
minus Kliniki, oddziały
   minus Klinika Pediatrii i Nefrologii
   minus Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
   minus Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii
   minus Klinika Neurologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii,Onkologii i Hematologii
   minus Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
   minus Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
   minus Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   minus Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
   minus Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu
   minus Szpitalny Oddział Ratunkowy
   minus Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
   minus Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   minus Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   minus Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
   minus Oddział Dzienny Psychiatryczny
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn
  Telefon: 85 7450 710
Fax: 85 7423 841
pielęgniarka oddziałowa: dr n. o zdr. mgr plg. Urszula Chrzanowska
   tel: 85 7450 713
lokalizacja: V piętro


Klinika prowadzi działalność diagnostyczno – leczniczą i konsultacyjną w zakresie szeroko pojętej patologii wieku rozwojowego (0 – 18 lat):

 •  pediatrii ogólnej
 •  gastroenterologii i hepatologii
 •  zaburzeń odżywiania
 •  pulmonologii, w tym mukowiscydozy
 •  alergologii, w tym alergii pokarmowej
 •  chorób metabolicznych i zespołów dysmorficznych
 •  stanów zagrażających życiu (SIDS, ALTE)


 Działalność diagnostyczna wynika m.in. z kierunkowego przygotowania poszczególnych członków zespołu do prowadzenia wysokospecjalistycznych badań w poszczególnych pracowniach:

 • endoskopowej (ośrodek diagnostyczny dla szpitala, miasta i województwa – gastroskopia, sigmo – i kolonoskopia, rektoskopia, biopsja wątroby, usuwanie ciał obcych)
 • badań czynnościowych przewodu pokarmowego (pH – metria, manometria, elektrogastrografia, Bilitec)
 • alergologicznej – ukierunkowanej na diagnostykę a szczególnie nadwrażliwości i nietolerancji pokarmowej – próby prowokacyjne ze szkodliwymi pokarmami, testy skórne, testy przylepcowe
 • pracowni badań czynnościowych układu oddechowego – spirometria, oscylometria, rhinomanometria
 • polisomnografii – diagnostyka stanów zagrażających życiu
 • densytometrycznej (badanie zasobów mineralnych kośćca)
 • biochemicznej – badania w zakresie zaburzeń wchłaniania trawienia pokarmów, próby obciążeniowe

Ilość odwiedzin: 47875
Nazwa dokumentu: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2008-09-16 11:39:21
Data udostępnienia informacji: 2008-09-16 11:39:21
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-01 15:05:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...