logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
minus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
   minus Apteka Szpitalna
   minus Centralna Sterylizatornia
   minus Sekcja Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Apteka Szpitalna
kierownik kliniki: dr Katarzyna Chrzanowska
sekretariat: tel.: +48 85 7450 586
fax: +48 85 74 50 612
  e-mail: aptdsk@umb.edu.pl
lokalizacja: I piętro, blok G

 

   Apteka  Szpitalna  jest  integralną  częścią  szpitala  klinicznego. Jej  głównym  zadaniem  jest prowadzenie  szeroko  pojętej  opieki   farmaceutycznej.

W   oparciu   o  wytyczne  Dyrekcji   i    Komitetu  Terapeutycznego  wprowadza  elementy   racjonalizujące   gospodarkę  finansowo-dystrybucyjną. W  ramach  procesu  informatyzacji   wprowadzono :
1.   Elektroniczne  zlecanie  leków  przez  poszczególne  jednostki  medyczne      szpitala

- wydawanie leków z Apteki do Klinik dla indywidualnych pacjentów w postaci pojedynczych zblistrowanych tabletek i pojedynczych ampułek w systemie unit dosis
- zaopatrywanie zakładów i poradni w produkty lecznicze, opatrunkowe i szewne
2. Monitorowanie   racjonalnej   gospodarki   lekiem.
3. Do usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę Szpitalną między innymi należy:
- wykonywanie worków do żywienia pozajelitowego
- przygotowanie leków jałowych
- przygotowanie leków recepturowych
- udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków
- nadzór nad jakością leków stosowanych w szpitalu
- prowadzenie ścisłej ewidencji leków wstrzymanych i wycofywanych
- prowadzenie ścisłej ewidencji darów
- prowadzenie ścisłej ewidencji próbek lekarskich
- przygotowywanie pakietów przetargowych
4. Dystrybucja hormonu wzrostu dla pacjentów Poradni Endokrynologicznej
5. Sprowadzanie leków w ramach importu docelowego itd.
6. Opracowywanie Szpitalnej Listy Leków
7. Aktywny udział w Zespole ds. Żywienia Pozajelitowego, w Komitecie Terapeutycznym, w Zespole ds. Zakażeń Szpitalnych, w Zespole ds. Jakości, w Zespole ds. Działań Niepożądanych, Komisjach Przetargowych
8. Udzielanie informacji o lekach

Apteka  Szpitalna   prowadzi  szkolenia  w  zakresie  staży  specjalizacyjnych  i      studenckich.
Pracownicy Apteki ciągle poszerzają swoją wiedzę i umiejętności przez aktywny udział w ustawicznym kształceniu co wpływa na wysoką jakość wykonywanych Świadczeń Farmaceutycznych.

Ilość odwiedzin: 8123
Nazwa dokumentu: Apteka Szpitalna
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Eliza Bilewicz-Roszkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 12:56:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-10 12:23:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner