logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
minus Kliniki, oddziały
   minus Klinika Pediatrii i Nefrologii
   minus Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
   minus Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii
   minus Klinika Neurologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii,Onkologii i Hematologii
   minus Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
   minus Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
   minus Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   minus Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
   minus Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu
   minus Szpitalny Oddział Ratunkowy
   minus Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
   minus Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   minus Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   minus Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
   minus Oddział Dzienny Psychiatryczny
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Klinika Neurologii Dziecięcej
lekarz kierujący: dr hab. n. med. Leszek Boćkowski
  tel./fax: 85 7450 812
pielęgniarka oddziałowa: mgr plg. Ewa Stefańska
  tel: 85 7450 809
lokalizacja: I piętro
 
 Klinika jest ośrodkiem diagnostyczno – leczniczym zajmującym się patologią układu nerwowego dzieci i młodzieży. W strukturach Kliniki funkcjonuje także: Ośrodek „Diagnostyki i Leczenia Padaczki” i Poradnia Neurologiczna, a także zespół Pracowni Neurofizjologii Klinicznej. Kompleksowa diagnostyka leczenie i usprawnianie młodych pacjentów są prowadzone przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów, składający się z: neuropediatrów, neurorehabilitantów, elektrofizjologów, farmakologów klinicznych, psychologów, psychiatrów i logopedów.
Kierunkiem wiodącym Kliniki są: stany napadowe ze szczególnym uwzględnieniem monitorowanego leczenia padaczki, bóle głowy, diagnostyka i leczenie mózgowego porażenia dziecięcego, schorzenia nerwowo-mięśniowe, zaburzenia psychoneurologiczne.
 Prowadzona jest również nowoczesna analiza zapisu EEG (jakościowa i ilościowa), Biofeedback, EEG, EMG, potencjałów wywołanych oraz działalność naukowa w zakresie funkcjonowania bariery krew – mózg i farmakokinetyki leków ośrodkowego układu nerwowego.
Równolegle stosowana jest rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci z wykorzystaniem współczesnych metod interdyscyplinarnych, turnusy rehabilitacyjne przy współudziale wolontariuszy i rodziców.
Szeroko realizowane poczynania diagnostyczno – lecznicze i naukowe mają na celu szybkie zdrowienie podopiecznych pacjentów, przywrócenie funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie oraz poprawę ich jakości życia.

Ilość odwiedzin: 47256
Nazwa dokumentu: Klinika Neurologii Dziecięcej
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: prof. dr hab. Jacek Nikliński
Osoba, która odpowiada za treść: prof. dr hab. Jacek Nikliński
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 11:40:00
Data udostępnienia informacji: 2016-07-05 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-01 15:09:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...