logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
minus Kliniki, oddziały
   minus Klinika Pediatrii i Nefrologii
   minus Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
   minus Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii
   minus Klinika Neurologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii,Onkologii i Hematologii
   minus Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
   minus Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
   minus Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   minus Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   minus Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
   minus Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu
   minus Szpitalny Oddział Ratunkowy
   minus Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
   minus Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   minus Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   minus Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
   minus Oddział Dzienny Psychiatryczny
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz
  tel./ fax: 85 7450 920
pielęgniarka oddziałowa: plg. Dorota Gryc
  tel: 85 7450 923
lokalizacja: II piętro

 

Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ma ponad trzydzieści lat (została utworzona 1.10.1977 r.). Od 2000 r. mieści się w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Jest referencyjnym ośrodkiem chirurgicznego leczenia dzieci od wieku noworodkowego do końca 18 roku życia.
 
Możliwości leczenia dzieci w naszej Klinice obejmują m.in. chirurgię noworodka, chirurgię wad wrodzonych, urologię, neurochirurgię, torakochirurgię, chirurgię urazową, leczenie oparzeń, chirurgię onkologiczną. Zakres zabiegów jest stale poszerzany, a część z nich przeprowadza się za pomocą technik małoinwazyjnych (laparoskopia, torakoskopia).
 
Klinika wykonuje unikatowe zabiegi, przeprowadzane jedynie w najlepszych ośrodkach, jak np. operacje wytwórcze przełyku czy resekcje guzów nowotworowych.
Klinika prowadzi nauczanie chirurgii dziecięcej na Wydziale Lekarskim oraz  Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W województwie podlaskim Klinika jest jedynym ośrodkiem uprawnionym do specjalizowania chirurgów dziecięcych. W Klinice prowadzi się też ogólnopolskie kursy dla lekarzy „Chirurgia noworodka” i „Medyczne ratownictwo dziecięce”.

Poradnie: Chirurgiczna, Neurochirurgiczna, Urologiczna i Poradnia Leczenia Oparzeń, przyjmują dzieci codziennie w dni robocze.

W stanach nagłych, poza godzinami zwykłej pracy Kliniki, pomoc chirurgiczna udzielana jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym UDSK.

 

Ilość odwiedzin: 55660
Nazwa dokumentu: Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 09:27:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-01 14:41:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...