logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW > Sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju sprawy, strona zainteresowana zwraca się z zachowaniem formy pisemnej lub ustnie do osób merytorycznie i kompetencyjnie odpowiedzialnych, wnioskując o jej załatwienie.

Osoby merytorycznie odpowiedzialne są obowiązane do udzielania wszelkich informacji wynikających ze sposobu, trybu i czasu załatwiania spraw.

Kwestie organizacyjne załatwiania spraw regulowane są poprzez wewnętrzne Zarządzenia Dyrekcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacji o osobach merytorycznie odpowiedzialnych za załatwianie spraw można uzyskać w sekretariatach Dyrektorów, którym pośrednio lub bezpośrednio osoby te podlegają.

Na działalność podmiotu przysługuje stronie zainteresowanej złożenie skargi lub zażalenia do jego Dyrektora.

Sprawy wynikające z przestrzegania praw pacjenta w Szpitalu prowadzone są przez Rzecznika Praw Pacjenta Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Ilość odwiedzin: 2553
Nazwa dokumentu: Sposób załatwiania spraw
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Eliza Bilewicz-Roszkowska
Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 13:44:36
Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 13:44:36
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-12 13:13:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner