logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW > Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 57/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Dyrektora Uniwersyteckiego  Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku:

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego WNIOSKU O WYDANIE KOPII LUB UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. Przesłanego listownie na adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, w której prowadzono leczenie pacjenta. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji medycznej z całego przebiegu leczenia, należy określić jednostkę prowadzącą.
  1. Złożonego osobiście w Kancelarii Głównej Szpitala- blok F , pokój 6124 , I piętro
  1. Przesłanego mailowo na adres kancelaria@udsk.pl (Uwaga: wniosek musi być podpisany i zeskanowany)
  1. Przesłanego faksem : +48 85 74 21 838

Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej pobierane są opłaty, obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela Kancelaria pod numerem telefonu: +48 85 74 50 504

Ilość odwiedzin: 2840
Nazwa dokumentu: Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Eliza Bilewicz-Roszkowska
Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 13:25:43
Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 13:25:43
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 10:14:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner