logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


INFORMACJE OGÓLNE > Historia szpitala

 
 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku to zmieniona nazwa nadana Szpitalowi w roku 2008, w związku z formalnym przekształceniem Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W bieżącym roku upływa dwadzieścia lat od powołania Szpitala. Piętnaście lat trwała budowa i wyposażanie obiektu (1988 - 2003), a jego początki zrodziły się z inicjatywy społecznej.
  Najniższy w kraju wskaźnik łóżek pediatrycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców oraz brak akademickiej pediatrii był powodem, iż prof. Maria Rudobielska podjęła starania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Prof. Rudobielska (w tym okresie Kierownik Instytutu Pediatrii AMB) zaangażowała ówczesne władze administracyjno-polityczne miasta i województwa, władze uczelni oraz grupy ludzi życzliwych dzieciom. Efektem tej działalności było powołanie 1 listopada 1974 r. Społecznego Komitetu Budowy Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Dziecka w Białymstoku. W ciągu roku zebrano 6,5 mln zł pochodzących z darowizn zakładów pracy i osób fizycznych.
  Rozpoczęcie budowy miało nastąpić w 1976 r., jednak kryzys ekonomiczny spowodował trzykrotne skreślanie inwestycji z planu Ministerstwa Zdrowia. Dopiero w 1981 r. podczas inauguracji roku akademickiego położono kamień węgielny pod budowę Instytutu Pediatrii. Zakończenie podjętej inwestycji, zaplanowanej na miarę standardów światowych, miało nastąpić w ciągu 3,5 roku, jednak przełom nastąpił dopiero w latach 1987-1990 r.
  1 grudnia 1987r. na wniosek ówczesnego Rektora AMB prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Puchalskiego, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał prof. Macieja Kaczmarskiego na stanowisko Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W dniu 4 października 1988 r. uruchomiono Przykliniczną Przychodnię Dziecięco-Młodzieżową z 26 poradniami, w których pierwsi pacjenci mogli uzyskać kompleksową pomoc w systemie ambulatoryjnym. Stanowiło to podstawę do rozpoczęcia starań w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej o prawne uregulowanie funkcjonowania Szpitala. Zarządzeniem MZiOS z dnia 22 grudnia 1988 r. został formalnie powołany Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.
  Obecnie Szpital jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.
 

Ilość odwiedzin: 8163
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Jakimowicz
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-29 12:11:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner