logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW > Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych

Tryb przyjęcia do szpitala:
I.    Pacjenci bez skierowania

1.    Pacjent podlega procedurze TRIAGE, diagnostyce, wstępnym leczeniu w SOR, a następnie lekarz pracujący  w SOR podejmuje decyzję o konieczności hospitalizacji lub odmowie.
II.    Pacjent posiadający skierowanie (dotyczy wszystkich oddziałów zarówno pediatrycznych, jak i zabiegowych, neurologii, onkologii, chorób zakaźnych) zgłasza się do Punktu Przyjęć, zlokalizowanego w obrębie SOR.
1.    Pacjent zgłaszający się ze skierowaniem do kliniki pediatrycznej jest rejestrowany do Punktu Przyjęć. Lekarz medycyny ratunkowej/lekarz naczelny szpitala decyduje o miejscu hospitalizacji dziecka w zależności od objawów i wywiadu epidemiologicznego, pod warunkiem, że Rodzic/Opiekun wyrazi zgodę na hospitalizację.
2.    Pacjent zgłaszający się ze skierowaniem do pozostałych klinik oczekuje na decyzję lekarza specjalisty kliniki, do której pacjent jest kierowany. Lekarz, w zależności od stanu pacjenta i powodu zgłoszenia się, może zdecydować o rejestracji do PP, a następnie o przyjęciu do kliniki lub rejestracji pacjenta do SOR, lub odmowie przyjęcia na oddział.
III.    Pacjenci zgłaszający się na planowe hospitalizacje (zgodnie z wpisem na listę oczekujących) – Punkt Przyjęć Planowych znajduje się w holu głównym szpitala koło Apteki.
Rejestratorka rejestruje pacjenta i zakłada historię choroby do oddziału, do którego ma umówioną hospitalizację. Po podpisaniu zgód pacjent jest przyjmowany do kliniki.

W czasie pobytu w szpitalu pacjent objęty jest Kartą Praw Pacjenta oraz przepisami Regulaminu Porządkowego Szpitala.
Świadczenia szpitalne w trybie nagłym lub planowym obejmują proces diagnostyczno – terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu.
Hospitalizacja obejmuje: kwalifikacje do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne
i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia, jak też wszelkie świadczenia związane z pobytem, w tym usługę transportu sanitarnego; pacjentowi zapewnia się też bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonywania świadczenia.

Ilość odwiedzin: 67909
Nazwa dokumentu: Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2005-05-31 13:41:39
Data udostępnienia informacji: 2005-05-31 13:41:39
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-05 14:10:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...