logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW > Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych

1/  Chorzy przyjmowani są do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty  lub felczera

2/  Bez skierowania przyjmowani są chorzy w następstwie wypadku, urazu, porodu, zatruć, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji o przymusowej hospitalizacji.

3/ Chorzy skierowani do leczenia szpitalnego przyjmowani są przez Centralną Izbę Przyjęć, gdzie zakładana jest  wymagana dokumentacja chorego

4/  Przyjmowani chorzy powinni okazać dowód potwierdzający dane osobowe, skierowanie /poza przypadkami określonymi w punkcie 2 / oraz dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

5/  Każdy chory zgłaszający się do Szpitala jest niezwłocznie badany przez lekarza dyżurnego, który decyduje o skierowaniu chorego na odpowiedni oddział kliniczny.


W czasie pobytu w szpitalu pacjent objęty jest Kartą Praw Pacjenta oraz przepisami
Regulaminu Porządkowego Szpitala.

1/  Świadczenia szpitalne w trybie nagłym lub planowym obejmują proces diagnostyczno – terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu.

2/  Hospitalizacja obejmuje: kwalifikacje do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia, jak też wszelkie świadczenia związane z pobytem, w tym usługę transportu sanitarnego; pacjentowi zapewnia się też bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonywania świadczenia.

Ilość odwiedzin: 6974
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Jakimowicz
Data wytworzenia informacji: 2005-05-31 13:41:39
Data udostępnienia informacji: 2005-05-31 13:41:39
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-24 07:44:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner