logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


L.p. Wyszczególnienie grup rodzajowych składników majątku trwałego Stan na dzien 31.12.2022r. (wartość netto w zŁ)
1 Wartości niematerialne i prawne 1 392 296.14
2 Środki trwałe 62 158 344.65
3 Środki trwałe w budowie 20 460 535.10

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny  im. L. Zamenhofa w Białymstoku na podstawie Umowy zawartej w dniu 13.03.2013r. z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, jest użytkownikiem gruntów, budynków i budowli oraz aparatury medycznej  Zgodnie z umową Uniwersytet jako podmiot tworzący podmiot leczniczy, oddaje do korzystania Szpitalowi zabudowaną nieruchomość oraz udostępnia majatek ruchomy  na potrzeby działalności statutowej Szpitala. 

Ilość odwiedzin: 92737
Nazwa dokumentu: Majątek szpitala
Podmiot udostępniający: Główny Księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Kalinowska
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kalinowska
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Doliwa
Data wytworzenia informacji: 2016-06-21 13:43:00
Data udostępnienia informacji: 2016-06-21 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-10 11:19:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...