logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


Właścicielem majątku nieruchomego (grunty, budynki i budowle) Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Zgodnie z Umową zawartą w dniu 13.03.2013 r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Szpitalem, Uniwersytet jako podmiot tworzący podmiot leczniczy oddaje do korzystania Szpitalowi przedmiotową zabudowaną nieruchomość na potrzeby działalności statutowej Szpitala:

  • Powierzchnia gruntów obejmuje obszar 3,6230 ha.
  • Wartość gruntów na dzień 31.12.2015r wynosi 13 526 495,40zł.
  • Powierzchnia całkowita budynków wynosi 36 129,40 m2 (w tym użytkowa 26 293.50 m2).
  • Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2015r. wynosi 47 386 588,23 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej wartość majątku Szpitala określają Fundusz założycielski i Fundusz zakładu, których wartość na dzień 31.12.2015r. wynosi 47 411 815,61 zł.

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2015 rok zostało przyjęte w dniu 17.06.2016 do akt rejestrowych w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ilość odwiedzin: 12422
Nazwa dokumentu: Majątek szpitala
Podmiot udostępniający: Główny Księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Kalinowska
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kalinowska
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Jakimowicz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-21 13:43:00
Data udostępnienia informacji: 2016-06-21 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-21 12:01:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner