logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


Prawne umocowanie szpitala wynika z następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
  • inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa
  • statut szpitala

Ilość odwiedzin: 70361
Nazwa dokumentu: Prawne umocowanie szpitala
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Krzywosz
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Krzywosz
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 13:31:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-04 13:38:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...