logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Prawa Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW > Wypisanie ze szpitala

Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych świadczeń, pacjent zostaje wypisany do domu. Decyduje o tym lekarz prowadzący na podstawie stanu pacjenta i wyników badań. W przypadku wypisania na żądanie dziecka w stanie zagrażającym jego zdrowiu, Szpital zawiadamia Sąd Rodzinny o takiej decyzji rodziców.
W dniu planowanego wypisu lekarz bada dziecko, rozmawia z rodzicem/opiekunem o swoich spostrzeżeniach i o możliwości kontynuacji leczenia w domu lub/i w poradni. Jeżeli rodzic/opiekun nie ma żadnych wątpliwości co do wypisania dziecka ze szpitala, lekarz może zacząć przygotowywać wypis. Po przygotowaniu dokumentów wymaganych do wypisu pacjenta ze Szpitala, lekarz prowadzący przedstawia rodzicowi/opiekunowi i pacjentowi zalecenia dotyczące:
•    dalszego leczenia w domu
•    skierowania do poradni specjalistycznych
•    wizyty kontrolnej w POZ
•    wykonania badań kontrolnych
•    wystawionych recept
Wszystkie dokumenty – karta informacyjna wraz z zaleceniami, wynikami badań, receptami, skierowaniami dostępne będą również na e-portalu pacjenta UDSK.
Hasło do e-portalu wraz z instrukcją korzystania otrzymać można u rejestratorki kliniki /oddziału/poradni. Po potwierdzeniu tożsamości w rejestracji kliniki/oddziału/poradni będzie możliwość zalogowania się do
e-portalu za pomocą hasła jak i Profilu Zaufanego. Do e-portalu można zalogować się również przy użyciu Profilu Zaufanego.
Po wypisie ze Szpitala ważne jest, aby zgodnie z zaleceniami lekarza:
•    zgłosić się do poradni specjalistycznych, do których pacjent został skierowany
•    wykonać zlecone badania kontrolne
•    zgłosić się na kontrolę do lekarza POZ zgodnie z zaleceniami
stosować się do zaleceń lekarza dotyczących trybu życia, diety, przyjmowanych leków itd.

 

Ilość odwiedzin: 69454
Nazwa dokumentu: Wypisanie ze szpitala
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Dział IT UDSK
Data wytworzenia informacji: 2005-06-03 10:55:08
Data udostępnienia informacji: 2005-06-03 10:55:08
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-05 14:13:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...