logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
plus Kliniki, oddziały
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
minus Administracja
   minus Pion Administracyjno-Finansowy
   minus Pion Administracyjno-Techniczny
   minus Zamówienia publiczne
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Pion Administracyjno-Techniczny
lokalizacja: niski parter, parter, I piętro
Z-ca Dyrektora ds Administracyjno-Technicznych mgr inż. Wojciech Roszkowski
  tel.: 85 7450 589
  Dział Eksploatacji
Sekcja Elektryczna i Energetyczna  tel.: 85 7450 564
kierownik: mgr inż. Marek Foryś
Sekcja Aparatury Medycznej i Technik Audiowizualnych oraz monitoringu  tel.: 85 7450 553
kierownik: mgr inż. Andrzej Choroszewski
  Sekcja ds. Informatyki
kierownik Michał Dojlido
  tel.: 85 7450 774
  Dział Administracyjno-Gospodarczy
kierownik: mgr Małgorzata Majewska
  tel.: 85 7450 566
  Biblioteka
  mgr Iwona Sokół-Selau
  tel.: 85 7450 740


 Zadaniem służb technicznych jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania całej infrastruktury technicznej, utrzymanie w ciągłej gotowości aparatury i sprzętu medycznego oraz dbanie o należyty stan techniczny obiektów szpitalnych.
      Prawidłowe funkcjonowanie Szpitala zapewniają pracownicy Działu Eksploatacji, w skład którego wchodzą sekcje: Elektryczna i Energetyczna oraz Sekcja Aparatury Medycznej i Technik Audiowizualnych.
      W szpitalu funkcjonuje system informatyczny do zarządzania i rozliczeń z NFZ. Całość oprogramowania i sprzętu komputerowego znajduje się pod opieką Zespołu ds. Informatyki.
        Ważną komórką organizacyjną jest Sekcja Gospodarcza i Zaopatrzenia, która zapewnia ciągłość dostaw dla wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala, spełnia funkcje administracyjne i gospodarcze, nadzoruje prace firmy sprzątającej, zapewnia transport, zabezpiecza mienie Szpitala poprzez pracę portierów oraz funkcjonujący na terenie Szpitala monitoring.
        Szpital posiada nowoczesną, przestrzenną salę audytoryjną, która wykorzystywana jest na potrzeby dydaktyki, spotkań naukowych, konferencji itp.
        Foyer obok Sali umożliwia w przerwie zorganizowanie stołu kawowego lub barowego. Jednocześnie wykorzystywane jest na imprezy okolicznościowe organizowane dla małych pacjentów naszego Szpitala. Istnieje możliwość  wynajęcia w/w pomieszczeń Szpitala.

Ilość odwiedzin: 8275
Nazwa dokumentu: Pion Administracyjno-Techniczny
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 14:06:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 10:33:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner