logo
Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus O Szpitalu
minus Historia szpitala
minus Dane teleadresowe
 WŁADZE SZPITALA
minus Zarząd
minus Rada Społeczna
minus Organ założycielski
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Regulamin organizacyjny szpitala
minus Struktura organizacyjna szpitala
minus Kliniki, oddziały
   minus Klinika Pediatrii i Nefrologii
   minus Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pooddziałem Kardiologii
   minus Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii
   minus Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
   minus Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
   minus Klinika Onkologii i Hematologii
   minus Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
   minus Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
   minus Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   minus Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   minus Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym
   minus Szpitalny Oddział Ratunkowy
   minus Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
   minus Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   minus Oddział Dzienny Psychiatryczny
   minus Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   minus Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Gruźlicy
plus Zakłady
plus Samodzielne Pracownie
plus Inne komórki organizacyjne działalności podstawowej
plus Poradnie specjalistyczne
plus Administracja
 STATUS PRAWNY
minus Prawne umocowanie szpitala
minus Statut szpitala
 MAJĄTEK
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia publiczne
 KONTROLE
minus Ewidencja kontroli
 NABÓR DO PRACY
minus Konkursy
minus Oferty pracy
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Sposób załatwiania spraw
minus Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Zasady udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych
minus Zasady udzielania świadczeń stacjonarnych
minus Wypisanie ze szpitala
minus Źródła praw pacjenta
minus Ustawa o Prawach Pacjenta
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus dokumenty do pobrania
minus Deklaracja dostępności
minus RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ UDSK BIAŁYSTOK
A A A


jednostka: Klinika Onkologii i Hematologii
kierownik kliniki: prof. dr hab. Maryna Krawczuk-Rybak
  tel./ fax: 85 7450 846
pielęgniarka oddziałowa: mgr plg. Małgorzata Kozak - Zabielska
  tel: 85 7450 847
lokalizacja: parter

 

  Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej posiada 24 łóżka na salach wyposażonych w tzw. „śluzę”, węzeł sanitarny, telewizor, telefon. Dodatkowo wydzielona jest część pobytu dziennego (hospitalizacje jednodniowe).

 W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego tzw. guzów litych (guzy nerek, wątroby, układu nerwowego, tkanek miękkich i in.), a także chorób krwi nie nowotworowych.

 Ponadto Klinika obejmuje opieką pacjentów po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym prowadząc monitoring uszkodzeń narządowych po chemio- i radioterapii (uszkodzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego, kośćca , nerek, układu odpornościowego).

 Zespół Kliniki jest członkiem Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Guzów Litych, uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych programach leczenia nowotworów u dzieci: prowadzi szeroko zakrojone badania diagnostyczne nowotworów (badania immunologiczne, cytogenetyczne, molekularne we współpracy  z innymi ośrodkami).

 Przy klinice działa Fundacja „Pomóż im” dla Dzieci z Chorobami Rozrostowymi, i hospicjum domowe. Celem Fundacji jest pomoc socjalna dla rodzin, organizacja obozów i kolonii dla byłych i aktualnych pacjentów  .

 Ponadto działa Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Onkologii Dziecięcej wspomagające kształcenie kadry medycznej w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.
 
  Istniejące przy Klinice Studenckie Koło Naukowe uczestniczy czynnie w pracy naukowej zespołu; jego członkowie zdobywają nagrody w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; w 2005 uzyskali nagrodę Europrimus.

Ilość odwiedzin: 10624
Nazwa dokumentu: Klinika Onkologii i Hematologii
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Korolczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Korolczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 11:42:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 10:12:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner